UPDATE MAATREGELEN 

 • Ouders zijn terug welkom in de school : mondmasker en handen ontsmetten.
  We trachten grote ouderstromen en aanwezigheid tijdens de lesuren zoveel te vermijden.

 • Kleuters mogen in de ochtend tussen 8.30 en 8.45 uur terug naar de klas gebracht worden.
  - Hou het afscheid kort.
  - Kleuters die graag zelf de school binnen stappen, worden door een leerkracht naar de klas gebracht.

 • Kinderen van de lagere school komen best alleen naar de speelplaats, indien nodig mag er wel een ouder mee.

 • Ouders mogen hun kind terug ophalen (met mondmasker) op de speelplaats. We behouden de circulatie zoals vorig schooljaar. (Kleutergang ingaan via grote speelplaats)

 • De basisregels blijven van kracht: handhygiëne, afstand, thuisblijven bij ziektesymptomen…

 • Lokalen worden steeds goed verlucht. We controleren met CO2-meters.

 • Onze leerlingen 4de, 5de en 6de leerjaar moeten een mondmasker dragen.

 • Leerkrachten dragen een mondmasker bij verplaatsingen binnen het schoolgebouw en in contact met collega’s of ouders (wanneer ze geen afstand kunnen houden).

 • Ouders dragen een mondmasker wanneer ze op de speelplaats of in de schoolgebouwen komen.

 • Dit schooljaar zijn uitstappen toegelaten.

 • Oudercontacten gaan zoveel mogelijk online door.

Wat als je kind ziek is?

• Als je kind in onze school symptomen vertoont, dan wordt zij/hij in een aparte ruimte onder toezicht geplaatst en word je dadelijk verwittigd. Je kind moet dan zo snel mogelijk afgehaald worden.
• Als ouder neem je dan contact op met je huisarts en breng je de school op de hoogte van het resultaat.