leerlingenraadblog leerlingenraad: sanctakids

 

Verkiezing

In het begin van het schooljaar gebeurt er in elke klas van het 4 de, 5 de en 6 de leerjaar een verkiezing voor een afvaardiging in de leerlingenraad.
Voor elke van deze leerjaren worden er telkens twee leerlingen verkozen, zij zullen zetelen in de leerlingenraad van de basisschool.
Deze verkiezing gebeurt op democratische wijze in de betreffende klassen. Bij de eerste samenkomst van de leerlingenraad, wordt er een voorzitter gekozen. De directie of een leerkracht vervult de rol van secretaris.

 

Samenkomsten en agenda

De leerlingenraad komt minimum één maal per maand samen. Zij brengen punten naar voor die ze wensen uit te werken. De leden van de leerlingenraad gaan steeds te rade bij de leerlingen van de gehele school.
Agendapunten kunnen zijn :

  • Organiseren van occasionele gebeurtenissen zoals free-podium, een schoolpicknick, een rommelmarkt, ...
  • Organiseren van doorlopende activiteiten zoals het toezien op de hygiêne van de toiletten, het uitgeven van een schoolkrant, ..
  • Het mee uitwerken van lopende projecten op school zoals het opkomen tegen pesten op school, toezien op het milieu-project, ..

Forum van de leerlingenraad
Enkele dagen na de samenkomst van de leerlingenraad wordt er een forum gehouden op de kleine speelplaats. Dit forum gaat telkens door om 8.45 uur, alle kinderen van de basisschool zijn er aanwezig. De afgevaardigden van de raad leggen aan de school uit wat ze bespraken en welke dingen ze nog willen organiseren in de toekomst. De andere kinderen mogen steeds suggesties geven. 

De leden van de leerlingenraad.

 

 

 

 

Joomla SEO by MijoSEF
   
© Sancta Maria basisschool