Logo-skbl

 

Woordje uitleg van de coördinerend directeurs van onze scholengemeenschap, KATRIEN MAENEN en CLAIRE DE BRUYNE

Onze scholen leunen geografisch bij elkaar aan en besloten op vrijwillige basis om samen een scholengemeenschap te vormen.

Elk schoolbestuur blijft echter volledig verantwoordelijk voor zijn eigen school (scholen). Wel engageert men zich om een aantal taken gezamenlijk aan te pakken.

Zo hebben 9 Leuvense scholen zich verenigd in de Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Leuven (SKBL). Ze besloten om voor 6 jaar samen te werken

De lokale onderwijsproblematiek wordt besproken en op een aantal domeinen worden afspraken gemaakt. Door met elkaar in communicatie te treden en gemeenschappelijke problemen samen aan te pakken wordt de kwaliteit van het Leuvens basisonderwijs naar een hoger niveau getild.

Van bij de start werd de ZORG OM DE LEERLING sterk naar voor geschoven. De scholengemeenschap vindt het belangrijk om samen de grote inspanningen, die elke school al levert op dit domein, te ondersteunen en te coördineren.

Ook op veel andere domeinen weten de scholen elkaar goed te vinden

In SKBL zijn er scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs; zijn er centrumscholen en scholen van net daar buiten; zijn er autonome scholen en scholen die een eenheid vormen met een secundaire school. Deze complementaire diversiteit maakt van onze scholengemeenschap een werkdadig geheel dat rijk is aan onderwijservaring en –inzet.

Op pedagogisch en administratief vlak heeft het vormen van onze scholengemeenschap heel wat voordelen. De deskundigheid van medewerkers, zowel van het gewoon- als van het buitengewoon onderwijs, wordt uitgewisseld.

Meer informatie vind je op volgende website:

www.skbl.be

 

Joomla SEO by MijoSEF
   
© Sancta Maria basisschool