9.png6.png0.png1.png0.png

Visitor Info

  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

   

Banner-ouderraad

De ouderraad - Werkgroepen
Binnen de ouderraad zijn een aantal werkgroepen actief. Een overzicht:

Team vrijwilligers ouderraad
Om de continuïteit van de werkgroepen alsook de kalenderverkoop, de organisatie van onze fuif en de wafelverkoop te kunnen verzekeren, rekenen we op een groot team van vrijwilligers. Daarom willen we een beroep doen opelk van jullie. Ieder draagt zijn steentje bij naar eigen vermogen, niets moet, alles mag want SAMEN zijn we KEIGOED.

Het kriebelteam
Ons  kriebelteam bestaat jaarlijks uit een 8-tal vrijwilligers. In september starten we telkens met een volledige screening van de klassen, we herhalen dit na elke schoolvakantie. Als er luizen gevonden of gemeld worden, wordt de volledige klas tweewekelijks gecontroleerd tot deze luizenvrij is. Als kinderen hardnekkig geplaagd blijven, kan het CLB aangesproken worden voor een persoonlijke oplossing. Om de ouders goed te informeren wordt ook een speciale infobrief en folder meegegeven. Sinds de start van het kriebelteam zijn de ouders in onze school goed op de hoogte en slagen we er in het besmettingspercentage te minimaliseren.

Contactpersoon: Diewer van der Meijden

Integratie/Koffie en thee

Deze werkgroep werd vorig schooljaar opgericht op initiatief van het schoolteam en de ouderraad. Het doel is om ook de moeilijkst te bereiken ouders meer te betrekken bij het ganse schoolgebeuren en de drempel te verlagen. De eerste focus ligt op het verspreiden en verduidelijken van de schoolinformatie aan moeilijk bereikbare (vaak, maar niet alleen) anderstalige ouders. Dit kan aan de hand van enkele infosessies tijdens het koffie- en theemoment (bv de Sint, hoe behandel je luizen?, de overgang van kleuter- naar lagere school,...) of door het vertalen en uitleggen van brieven. Daarnaast willen we de interculturele uitwisseling op school stimuleren door ook feesten of tradities uit andere culturen onder de aandacht te brengen. Een mooi voorbeeld van integratie en samenwerking was de eetstand op het schoolfeest met hapjes uit de wereldkeuken. Uit de werkgroep is ook het initiatie gegroeid om minder begoede leerlingen en ouders te helpen bij het beheersen van de schoolkosten en hen te informeren over de verhoogde tegemoetkoming. Voor meer informatie kan je terecht bij juf Ingrid als vertrouwenspersoon en ouder Diewer van der Meijden (LIL) als informeel aanspreekpunt.

2de hands Herfst- en Lentebeurs
Contactpersonen: Pam en Heidi

Team vrijwilligers schoolactiviteiten
Contactpersoon: juf Marleen

Team vrijwilligers pedagogische activiteiten:
Contactpersonen: juf Elisabeth en juf Ingrid

 

Joomla SEO by MijoSEF
   
© Sancta Maria basisschool