Op vraag van de Leuvense scholen startte de stad Leuven, in samenwerking met de vzw Kinderopvang Leuven, het project buitenschoolse kinderopvang. Met dit project wil de stad Leuven voor elke leerling kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang aanbieden.

Voor meer info kan je terecht op de website:

kinderkuren stad leuven


Twee fasen
De invoering van de buitenschoolse opvang gebeurt in verschillende fasen.

In de eerste fase neemt vzw Kinderopvang Leuven de facturatie en administratie over. Dit betekent dat alle ouders hetzelfde tarief betalen voor de opvang van hun kind, ongeacht de plaats waar het kind school loopt.
In de tweede fase komt ook het opvangpersoneel in dienst van vzw Kinderopvang Leuven en worden de uren buitenschoolse opvang uitgebreid.


I-school
Voor de registratie van de opvang maken wij gebruik van een ipad. Op deze manier weten we tot op de minuut hoelang jouw kind in de buitenschoolse opvang verbleef.

Voor de verwerking van de facturen en de aanmaak van fiscale attesten werken wij samen met I-school. Met dit programma kan je nakijken wanneer jouw kind opvang heeft genoten en kan je fiscale attesten afdrukken. Jouw gebruikersnaam en wachtwoord vind je op je factuur.

http://www.leuven.be/leven/kinderopvang/binnenschoolse-kinderopvang/

HUISWERKSTUDIE

Wanneer?
Op maandag, dinsdag en donderdag

voor L1 en L2 van 16u tot 16:20

voor L3 en L4 van 16u tot 16:30u

Voor L5 en L6 van 16u tot 16:45u

Voor wie?
Voor alle leerlingen die in de opvang blijven

en waarvan de ouders kiezen voor huiswerkstudie

 

KINDEROPVANG IN SCHOOL
door kinderkuren stad Leuven

in de school

Wanneer?
's Morgens van 7.00 tot 8.30uur
's Avonds van 16.00 tot 18.30 uur
woensdag van 12.05 tot 18.30 uur

Voor wie?
Voor de kleuters en
leerlingen lagere school

Waar?
In de benedenrefter of
op de speelplaats

 

NASCHOOLSE KINDEROPVANG
buiten de school

Wanneer?
Opvang mogelijk tijdens vakantie- en snipperdagen van 7.00 tot 19.00 uur.
Na de schooltijd (ook woensdagnamiddag) opvang mogelijk tot 19.00 uur.

Waar?
"Het Kinderhofje"
Weldadigheidsstraat 71

3000 Leuven
Tel. (016) 23 20 94

Joomla SEO by MijoSEF
   
© Sancta Maria basisschool