top of page

Sancta Maria basisschool -  een voorbeeldschool traject  cognitief begaafde leerlingen

 

2020- Het expertisecentrum van de KU Leuven, 9 basisscholen en 4 secundaire scholen krijgen extra middelen om specifiek te gaan werken rond cognitief begaafde leerlingen. 


Ongeveer 15 % van de Vlamingen is  cognitief begaafd. Op school voelen veel cognitief begaafde jongeren echter te weinig uitdaging. Ze missen vaak ondersteuning of een aangepaste begeleiding. Daardoor gaan ze niet zelden onderpresteren of voelen ze zich zeer ongelukkig. Er zijn her en der initiatieven om cognitief begaafde leerlingen beter op te vangen, maar het ontbrak tot nu toe aan Vlaanderenbreed beleid voor alle leerlingen in alle scholen.


Nu worden er middelen vrijgemaakt voor een expertisecentrum en 13 concrete begeleidingsprojecten voor  cognitief begaafde leerlingen. Met de Vlaamse middelen kan de expertise inzake cognitieve begaafdheid in kaart gebracht, verder ontwikkeld en breder verspreid worden. Het expertisecentrum en de geselecteerde scholen kunnen voorstellen en concrete acties verder uitwerken. Zo kunnen er lessen geleerd worden die daarna ook in andere scholen toegepast kunnen worden. Er kan ook stap voor stap een netwerk uitgebouwd worden, waarbij scholen elkaar coachen.

 

Onze school werd geselecteerd als voorbeeldschool en neemt deel aan dit project.

bottom of page