top of page

Leerlingenraad

Elke klas van de lagere school heeft afgevaardigde die in de leerlingenraad zetelt. Deze verkiezing gebeurt op democratische wijze. Bij de eerste samenkomst van de leerlingenraad, wordt er een voorzitter gekozen. Een leerkracht vervult de rol van secretaris.

 

De leerlingenraad komt minimum één maal per maand samen. Zij brengen punten naar voor die ze wensen uit te werken. De leden van de leerlingenraad verzamelen vooraf suggesties van de leerlingen van de klas.
 

Agendapunten kunnen zijn :

  • Organiseren van occasionele gebeurtenissen zoals free-podium, een schoolpicknick, een rommelmarkt, ...

  • Organiseren van doorlopende activiteiten zoals het toezien op de hygiëne van de toiletten, het uitgeven van een schoolkrant, ..

  • Het mee uitwerken van lopende projecten op school zoals het opkomen tegen pesten op school, toezien op het milieu-project, ..


Enkele dagen na de samenkomst van de leerlingenraad wordt er een forum gehouden. Op dit forum zijn alle kinderen van de basisschool aanwezig. De afgevaardigden van de raad leggen aan de school uit wat ze bespraken en welke dingen ze nog willen organiseren in de toekomst.  

leerlingraad 1.png
leerlingenraad 2.png
leerlingenraad 3.png
leerlingenraad 4.png
bottom of page