top of page

Een brede zorg op maat van het kind​

  • Elk kind is uniek en anders. Er zijn steeds verschillen in interesse, tempo, talenten, karakter, …. Ze hebben allemaal andere vragen en hebben daarom ook recht op de nodige aandacht.

  • Daarom is ons onderwijs afgestemd op alle kinderen. Iedereen krijgt de nodige aandacht en wordt opgevolgd door de klasleerkracht en het zorgteam.

  • Om een goed beeld te krijgen van alle kinderen hebben wij een degelijk kind- en leerlingvolgsysteem. Op deze manier kunnen we bij eventuele problemen tijdig bijsturen. Dit wordt steeds besproken met de klasleerkracht, de zorgcoördinator, de ouders, de directie, het CLB en eventuele externe partners.

  • In onze school kiezen we ook bewust om niet te werken met een aparte taakleerkracht. De zorg is en blijft in handen van de klasleerkracht zelf. Het is de leerkracht die het kind en zijn noden het best kent en er bijgevolg ook het best aan kan werken. De klasleerkracht krijgt hierbij wel de nodige ondersteuning van de zorgcoördinator, het CLB of volgt de nodige bijscholingen om gericht te werken. De klasleerkrachten in onze school staan ook  wekelijks een halve dag samen met een co-teacher in de klas om kinderen in kleinere groepen of op maat te begeleiden.

 

Een bijzondere zorg

  • Sommige kinderen hebben echter meer zorg nodig. Voor deze kinderen hebben wij een degelijk uitgewerkt en gestructureerd zorgbeleid in onze school dat gedragen wordt door het hele team en gecoördineerd wordt door onze zorgcoördinatoren.

  • Om specifieke zorgvragen te kunnen opvangen, doen wij allereerst een beroep op de ouders als ervaringsdeskundigen. Daarnaast hebben we een uitgebreid netwerk van vrijwilligers, een goede samenwerking met het CLB en zoeken we ook vaak hulp bij externe diensten. Op deze manier trachten wij elk kind de nodige kansen te bieden. Als team bouwen we bijgevolg heel wat expertise op waar dan weer alle kinderen van kunnen genieten.

  • Zorg zien wij ook heel ruim. Het gaat verder dan het cognitieve. Zich niet goed voelen, leermoeilijkheden hebben, hoogbegaafd zijn, … We werken eraan binnen een gestructureerd zorgkader en hebben een geïntegreerde visie op zorg.

IMG_9709.jpg
IMG_9522.jpg
DSC01335.JPG
bottom of page