top of page

Kleuterschool

Rijk aanbod in onze kleuterschool

Onze kleuters spelen in een rijke leeromgeving. De klassen zijn ingericht met uitdagende hoeken. We zorgen ervoor dat elk kind kan experimenteren, spelen, leren. De totale ontwikkeling van de kleuter komt in elke klas aanbod. Hoeken worden telkens aangepast naar de noden en interesses van de kleuters. De kleuterleerkracht betrekt de kleuters actief bij het inrichten van de hoeken via een brainstorm.

 

Aandacht voor sociale vaardigheden

In een groep van leeftijdsgenoten leert de kleuter wederzijds respect, geven en nemen, weerbaar worden, rekening houden met anderen, samen spelen, samen aan een opdracht werken, zijn beurt afwachten, delen, …

 

Aandacht voor de totale ontwikkeling van de kleuter

Alle activiteiten worden aangeboden in een ruimte waar ze zelfstandig  gaan ontdekken en leren. Ze worden op eigen niveau uitgedaagd om te groeien. We werken met het leerplan ZILL waarin de harmonische ontwikkeling van het kind centraal staat.

Meer info : https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/

 

Wanneer mag je kleuter naar school komen ?

Je kleuter mag starten zodra hij 2,5 jaar is geworden op één van de volgende zes instapmomenten nl. na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, de eerste schooldag van februari, na de krokusvakantie, na de paasvakantie of na Hemelvaartsdag.

 

De eerste schooldagen

Tips  voor een goede start van de  2,5- en 3-jarige

Van de huiselijke, vertrouwde omgeving naar de kleuterschool is een grote stap.

 

 • Een nieuwe kleuter heeft behoefte aan wat extra aandacht.

 • Het is goed je kindje mee te brengen bij de inschrijving.

 • Prijs je kind dat hij al “zo flink” is (vrijheid geven).

 • Praat vooraf met je kleuter over de school.

 • Laat je kind wennen aan het uur van opstaan.

 • Begin, indien mogelijk, met halve dagen.

 • Ga met je kleuter mee tot in de klas.

 • Neem kort en vriendelijk afscheid (geen dreigementen).

 • Zorg ervoor dat je kleuter zindelijk is of start de zindelijkheidstraining thuis al op.

 • Steek in zijn tasje een lievelingsvoorwerp, een tienuurtje, een zakdoek en een reservebroekje.

 • De kleinste kleuters kunnen een dutje doen in de slaapklas.

 

Elke morgen breng je je kleuter naar de klas en kan je aan de juf/meester al je vragen stellen.

Iedere week geeft de juf/meester een brief mee met wekelijkse mededelingen o.a. thema, speciale uitstapjes, wat kleuters eventueel kunnen meebrengen, …

 

Dagindeling

8.30 uur         individueel onthaal in de klas, afscheid van de ouders

8.45 uur         begin van de echte klasactiviteiten in alle hoeken.                    

10.00 uur       de kleuters gaan naar het toilet en eten en drinken hun tienuurtje.

10.25 uur       speeltijd

10.45 uur       vervolg van de activiteiten.

11.40 uur       boterhammen in de klas / warme maaltijden in de refter

12.15 uur       middagspeeltijd

12.50 uur       vervolg van de activiteiten

14.25 uur       versnapering + opruimen

14.55 uur       naar het toilet + speeltijd

15.15 uur       terugblikken op de dag

15.35 uur       voorbereiding op weg naar huis.

15.45 uur       einde schooldag

 

Op woensdag eindigt de schooldag om 12.05 uur !

Overgang naar het eerste leerjaar

Onze bedoeling is dat de kloof tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar zo klein mogelijk wordt en dat de overgang voor onze kinderen vlot verloopt met zo weinig mogelijk aanpassingsproblemen. Daarom nemen we gedurende het schooljaar verschillende initiatieven om de kleuters vertrouwd te maken met de werking van het eerste leerjaar en al kennis te maken met de leerkrachten van het eerste leerjaar. Het afscheidsfeest op het einde van de kleuterschool is dan meteen ook een welkomstfeest in het eerste leerjaar!

bottom of page