top of page

Wie gaat naar de projectklas?

Als de leerkracht in de klas merkt dat je nog steeds nood hebt aan meer uitdaging, ondanks de aangeboden opdrachten in de klas, wordt dit besproken met de zorgcoördinator. Als er beslist wordt dat in de klas alle mogelijke differentiatie al aan bod komt, dan worden je ouders op school uitgenodigd en wordt er voorgesteld om in te stappen in de projectklas. Dit kan in eender welk leerjaar, op eender welk moment van het jaar.

Soms merkt de leerkracht niet dat je nog nood hebt aan extra uitdaging, maar merken je ouders dat wel. Ook zij kunnen een gesprek hierover aanvragen. Sommige kinderen tonen immers niet op school waar hun noden of talenten liggen: onderpresteerders, kinderen die al schoolmoe zijn, kinderen die zich sterk aanpassen en niet graag opvallen in de groep,... In dit geval vragen we wel een IQ-test om zeker te zijn dat de overstap naar de projectklas de juiste beslissing is.

bottom of page